Εμπορία Σαλιγκαριών

 Σαλιγκάρια νωπά –  Πώληση  

Πρόταση Α. Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller για Ανθρώπινη κατανάλωση

 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας : 100 κιλά
 • Συσκευασία: 20 κιλά σε ξύλινα κιβώτια
 • Βάρος σαλιγκαριών: 8 γραμμάρια και άνω
 • Για 100-500 κιλά
 • Μεταφορά: Αεροπορικός FOB/FCA
 • Mέθοδος πληρωμής: Πληρωμή του 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο 50% της πληρωμής με την έκδοση του Telex release.
 • Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας. ( η πρώτη προκαταβολή του 50% )
 • Όλα τα σαλιγκάρια συνοδεύονται με τιμολόγιο, packing list, και πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους .

Πρόταση Β. Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller για Ανθρώπινη κατανάλωση

 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: ένα μπαλέτο 630 κιλά
 • Συσκευασία: 15 κιλά σε πλαστικά κιβώτια μιας χρήσης, τοποθετημένα σε παλέτες ευρωπαϊκού τύπου 80Χ120cm. (42 κιβώτια Χ15 κιλά).
 • Βάρος σαλιγκαριών: 8 γραμμάρια και άνω
 • Για 630 – 3150 κιλά
 • Μεταφορά: Οδικός ή με πλοίο. Τα μπαλέτα με τα σαλιγκάρια θα είναι σε κοντέινερ ψυγείο σε 4 βαθμούς κελσίου και με ανακυκλωμένο αέρα. FOB/FCA
 • Mέθοδος πληρωμής: Πληρωμή του 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο 50% της πληρωμής με την έκδοση του Telex release.
 • Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας. ( η πρώτη προκαταβολή του 50% )
 • Όλα τα σαλιγκάρια συνοδεύονται με τιμολόγιο, packing list, και πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους .

Πρόταση Γ. Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller  για Ανθρώπινη κατανάλωση

 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 μπαλέτα, 6,300 κιλά
 • Συσκευασία: 15 κιλά σε πλαστικά κιβώτια μιας χρήσης, τοποθετημένα σε παλέτες ευρωπαϊκού τύπου 80Χ120cm (42 κιβώτια Χ15 κιλά).
 • Βάρος σαλιγκαριών: 8 γραμμάρια και άνω
 • Για 6300 κιλά
 • Μεταφορά: Οδικός ή με πλοίο. Τα μπαλέτα με τα σαλιγκάρια θα είναι σε κοντέινερ ψυγείο σε 4 βαθμούς κελσίου και με ανακυκλωμένο αέρα. FOB/FCA
 • Mέθοδος πληρωμής: Πληρωμή του 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο 50% της πληρωμής με την έκδοση του Telex release.
 • Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας. ( η πρώτη προκαταβολή του 50% )
 • Όλα τα σαλιγκάρια συνοδεύονται με τιμολόγιο, packing list, και πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους.

Πρόταση Δ. Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller για Ανθρώπινη κατανάλωση

 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: ένα μπαλέτο 630 κιλά
 • Συσκευασία: 15 κιλά σε πλαστικά κιβώτια μιας χρήσης, τοποθετημένα σε παλέτες ευρωπαϊκού τύπου 80Χ120cm. (42 κιβώτια Χ15 κιλά).
 • Βάρος σαλιγκαριών: 10 γραμμάρια και άνω ειδικά για φιλέτο
 • Για 630 – 3150 κιλά
 • Μεταφορά: Οδικός ή με πλοίο. Τα μπαλέτα με τα σαλιγκάρια θα είναι σε κοντέινερ ψυγείο σε 4 βαθμούς κελσίου και με ανακυκλωμένο αέρα. FOB/FCA
 • Mέθοδος πληρωμής: Πληρωμή του 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο 50% της πληρωμής με την έκδοση του Telex release.
 • Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας. ( η πρώτη προκαταβολή του 50% )
 • Όλα τα σαλιγκάρια συνοδεύονται με τιμολόγιο, packing list, και πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους .

Πρόταση Ε. Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller για Αναπαραγωγή (Μάνες / Γεννήτορες)

 • Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: ένα μπαλέτο 630 κιλά
 • Συσκευασία: 15 κιλά σε πλαστικά κιβώτια μιας χρήσης, τοποθετημένα σε παλέτες ευρωπαϊκού τύπου 80Χ120cm (42 κιβώτια Χ 15 κιλά).
 • Βάρος σαλιγκαριών: 8 γραμμάρια και άνω, με ειδικά χαρακτηριστικά για αναπαραγωγή
 • Για 630 κιλά και άνω
 • Μεταφορά: Οδικός ή με πλοίο. Τα μπαλέτα με τα σαλιγκάρια θα είναι σε κοντέινερ ψυγείο σε 4 βαθμούς κελσίου με ανακυκλωμένο αέρα. FOB/FCA
 • Mέθοδος πληρωμής: Πληρωμή του 50% με την παραγγελία και το υπόλοιπο 50% της πληρωμής με την έκδοση του Telex release.
 • Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας. ( η πρώτη προκαταβολή του 50% )
 • Όλα τα σαλιγκάρια συνοδεύονται με τιμολόγιο, packing list και πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους .

Σημείωση: 

Η Touchstone Snail μπορεί να κανονίσει παράδοση από πόρτα σε πόρτα με επιπλέον κόστος, κατόπιν αιτήματος πελάτη, δηλαδή να παραδώσει το φορτίο απευθείας στον πελάτη στη χώρα προορισμού από ή προς έναν τελικό προορισμό πέρα ​​από το λιμάνι φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Επεξηγήσεις

Τelex Release: Η απελευθέρωση τέλεξ είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται από τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον πράκτορα στο λιμάνι φόρτωσης στο γραφείο ή τον πράκτορά της στο λιμάνι εκφόρτωσης, ενημερώνοντας ότι ο αποστολέας ή ο εξαγωγέας έχει παραδώσει μία ή όλες τις αρχικές φορτωτικές που έχουν που τους έχει εκδοθεί και ότι το φορτίο μπορεί να αποδεσμευτεί στον παραλήπτη που αναγράφεται στη φορτωτική χωρίς την προσκόμιση πρωτότυπων φορτωτικών.

F.O.B: Free On Board (FOB) υποδεικνύει ότι ο προμηθευτής πληρώνει τα έξοδα αποστολής σε έναν καθορισμένο προορισμό, οπότε ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη να πληρώσει το κόστος μεταφοράς και τον εκτελωνισμό.

Free On Board (FOB) σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει όταν τα εμπορεύματα έχουν περάσει πάνω στο πλοίο στον καθορισμένο λιμένα αποστολής και ο αγοραστής πρέπει να αναλάβει τους κινδύνους απώλειας ή ζημιάς στα αγαθά από εκείνο το σημείο και όλα το κόστος και τον εκτελωνισμό.

F.C.A: Means Free Carrier (FCA). Ο πωλητής πρέπει να προετοιμάσει τα εμπορεύματα με εμπορικό τιμολόγιο και τεκμηρίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές εξαγωγής. Ο πωλητής ετοιμάζει τη συσκευασία εξαγωγής και παραδίδει τα σαλιγκάρια στον τόπο παράδοσης ή στο λιμάνι αναχώρησης. Μέχρι τον τόπο παράδοσης όλα τα έξοδα καλύπτονται από τον πωλητή. Ο αγοραστής έχει την ευθύνη του κόστους μεταφοράς, εκτελωνισμού και τυχόν άλλων τοπικών χρεώσεων.

Ασφάλιση αποθέματος: Οποιαδήποτε εξαγωγή από την Touchstone Snails έχει ασφάλεια και υπάρχει προέλεγχος πριν τη φόρτωση. Τα σαλιγκάρια ταξιδεύουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες για να εξασφαλιστεί η υγεία τους. Τα σαλιγκάρια φτάνουν στον προορισμό σε άριστη κατάσταση, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας από τον πωλητή. Τα σαλιγκάρια περνούν απο ειδικές εξετάσεις και είναι πιστοποιημένα με Πιστοποιητικό Υγείας. Κάθε εξαγωγή έχει διαφορετικό Πιστοποιητικό Υγείας για τη συγκεκριμένη παρτίδα σαλιγκαριών από τις επίσημες αρχές.

Παράδοση από πόρτα σε πόρτα: Παράδοση στον τελικό προορισμό με πρόσθετες χρεώσεις, για να διασφαλιστεί η άμεση ροή των εμπορευμάτων από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα (ή από το σημείο προέλευσης στο σημείο πώλησης) με ελάχιστη διακοπή και καθυστέρηση. Οι παραδόσεις συντονίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα του παραλήπτη.

Για Παραγγελίες & εξυπηρέτηση επικοινωνήστε εδώ!

Σαλιγκάρια νωπά –  προετοιμασία

Τα σαλιγκάρια που διαθέτουμε προς πώληση προέρχονται από τα εκτροφεία παραγωγής της Touchstone Snails ή από συνεργάτες της που είναι συμβεβλημένοι  κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της Touchstone Snails και εφαρμόζουν υψηλού επιπέδου προδιαγραφές ποιότητας .

Οι ιδανικές συνθήκες παραγωγής, το εξαιρετικό φυτικό σιτηρέσιο που τρέφονται αλλά και το μεσογειακό κλίμα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη ποιότητα των σαλιγκαριών Helix Aspersa Muller που διαθέτουμε.

28Η Τοποθέτηση σε δίκτυ

Τα σαλιγκάρια όταν ωριμάσουν και διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός ώριμου σαλιγκαριού, μαζεύονται με πολύ προσοχή από το εκτροφείο, περνούν από την  διαδικασία του στεγνώματος για να αποβάλουν τα υπολείμματα τροφής και υγρασίας και δημιουργούν το άσπρο επισφράγισμα. Ακολούθως γίνεται διαλογή από ειδικό μηχάνημα και διαχωρίζονται ανάλογα με το βάρος τους . Τέλος συσκευάζονται σε ειδικά δίκτυα για τρόφιμα και τοποθετούνται σε πλαστικά ή ξύλινα κιβώτια ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς και με αυτό τον τρόπο είναι έτοιμα να σταλούν στην αγορά.

16

Για Παραγγελίες & εξυπηρέτηση επικοινωνήστε εδώ!

για παραγγελίες στείλτε μας email στο info@touchstonesnail.com